Yritys

Tapamme toimia

Haluamme mahdollistaa jokaiselle opiskelijalle käytännönläheisen oppimiskokemuksen ja mahdollisuuden harjoitella itsenäisesti ja omien kykyjensä mukaisesti.

Suunnittelemme tuotteemme siten, että välineistö on helposti hallittavissa mm. varmistamalla, että jokaiselle komponentille on oma säilytyspaikkansa. Tuotteet on yksilöity siten, että katoamisen riski on minimoitu ja tarvittaessa kadonneet komponentit on helppo tilata suoraan TMtec:in kautta.